НАКАЗ

№ 52 від "22" 05 2001 р.

Про затвердження організаційної схеми Держфлотінспекції України та закріплення посадових осіб за структурними підрозділами

З метою забезпечення чіткого управління діяльністю структурних підрозділів Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити організаційну схему Держфлотінспекції України (додається).

2. Залишаю за собою здійснення загального керівництва роботою усіх структурних підрозділів Держфлотінспекції України та безпосередній контроль за діяльністю:

3. Закріпити за першим заступником начальника Держфлотінспекції України Работньовим В.Г. структурні підрозділи та призначити його відповідальним за належне виконання ними покладених завдань і функцій:

3.1. Відділи:

- стандартів безпеки та експертизи нормативних актів,

- нагляду за перевезенням вантажів та екологічної безпеки,

- взаємодії з міжнародними організаціями та зовнішніх зв'язків,

- адміністративио-господарчий,

- координаційний (м. Київ).

3.2. Інформаційно-видавничий центр (госпрозрахунковий структурний підрозділ).

4. Закріпити за заступником начальника Держфлотінспекції України-начальником управління нагляду за безпекою на берегових об'єктах, лоцманським проведенням та зв'язку Денисенком В.В. відділи: контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден, зв'язку та радіонавігації; контролю над навіїаційно-гідрографічним забезпеченням та гідротехнічними спорудами - і призначити його відповідальним за належне виконання ними покладених завдань і функцій.

5. Закріпити за заступником начальника Держфлотінспекції України-начальником управління нагляду за безпекою судноплавства Беспаловим О.В. відділи: контролю судноплавних компаній; інспекцій державного портового нагляду;

розслідування, обліку та профілактики аварійних подій - і призначити його відповідальним за належне виконання ними покладених завдань і функцій.

6. Керівництво оперативною діяльністю Державної інспекції судноплавного нагляду здійснювати першому заступнику начальника Держфлотінспекції України Работньову В.Г.

7. Керівництво оперативною діяльністю Державного морського рятувально-координаційного центру (тимчасово, до введення його до структури ДП "Морком") здійснювати заступнику начальника Держфлотінспекції України-начальнику управління нагляду за безпекою на берегових об'єктах, лоцманським проведенням та зв'язку Денисенку В.В.

8. Загальну координацію роботи регіональних інспекцій покласти на начальника регіональної інспекції Північно-Західної частини Чорного моря, капітана регіону Гінько В.В.

9. Право підпису документів з організаційно-виконавських і господарських питань, а також вихідних документів залишаю за собою і моїм першим заступником.

10. На період відпусток, захворювання та перебування у відрядженні установити таку взаємозаміну:

- Чайковський Л.П. - Работньов В.Г.,

- Работньов В.Г. - Денисенко В.В.,

- Денисенко В.В. - Беспалов О.В.,

- Беспалов О.В. - Денисенко В.В.

11. Заступникам начальника Держфлотінспекції України та керівникам структурних підрозділів при вирішенні питань виробничого характеру дотримуватись порядку встановленого цим наказом.

12. Заступнику начальника Держфлотінспекції України-начальнику Державної інспекції судноплавного нагляду Федорову Б.М. у місячний термін видати наказ про закріплення за своїми заступниками структурних підрозділів та взаємозаміну на період їх відпусток, захворювання та відрядження.

13. Наказ Держфлотінспекції України від 11.07.2000 р. № 51 "Про розподіл обов'язків" вважати таким, що втратив чинність.

14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
 
 

Начальник

Держфлотінспекції України                                                                            Л.П. ЧАЙКОВСЬКИЙ