Документы
ГФИ
ГДМРТ
Минтранс
Кабинет министров
ИМО
 
  
На главную
Документы
Министерства транспорта Украины

Приказы
 

   №  Дата Содержание
271 07.07.98 Про впровадження Глобальної морської системи  зв'язку пiд час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства
469 25.11.98 Про затвердження Порядку видачi одноразових тимчасових  дозволiв  на  захiд до рiчкових
портiв України суднам пiд прапорами держав, з  якими  не укладено мiжнародних договорiв про  судноплавство  на  внутрiшнiх   водних шляхах
480 03.12.98 Про затвердження форми Радiожурналу ГМЗЛБ та перелiку документiв з радiозв'язку й електрорадiонавiгацiї
348 31.08.99 Про затвердження змiн i доповнень до Збiрника тарифiв на роботи та послуги,  якi надаються вантажовласникам морськими  портами  України,  затвердженого   наказом
Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 N 392
260 17.05.99 Про затвердження Порядку укладання договорiв страхування морських суден, що  перебувають у  державнiй  власностi i передаються судновласниками у фрахт, оренду, лiзинг
316 14.06.00 Про затвердження Порядку присвоєння iдентифiкацiйного номера  Мiжнародної морської органiзацiї суднам,  якi мають  право  плавання пiд Державним прапором України
498 11.09.00 Про затвердження Положення про державну морську лоцманську службу
589 23.10.00 Про недоліки в роботі морських торговельних портів з питань безпеки судноплавства
195 27.04.00 Про внесення змiн та доповнень до Правил плавання i лоцманського проведення суден у пiвнiчно-захiднiй частинi Чорного моря, Бузько-Днiпровсько-лиманському та Херсонському морських каналах
19 16.01.01 Про розподiл обов'язкiв мiж Мiнiстром транспорту i його заступниками
36 25.01.01 Про проведення в 2001 роцi атестацiї капiтанiв морських торговельних портiв
44 30.01.01 Про затвердження Правил визначення мiнiмального складу  екiпажу,  при  якому допускається вихiд судна в море