Міністерство транспорту України

НАКАЗ

23.10.2000     м. Київ      №589

Про недоліки в роботі морських
торговельних портів з питань
безпеки судноплавства

Результати перевірок морських торговельних портів з питань лоцманської проводки, регулювання руху суден, інших питань безпеки судноплавства здійснених фахівцями Держфлотінспекції України, свідчать при самоусунення окремих начальників портів від організації робіт з питань безпеки судноплавства використання або нецільове використання портових зборів.
Так, в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Ренійському, Усть-Дунайському морських торговельних портах радіолокаційні станції посту регулювання руху суден або відсутні, або несправні, тільки 10 % суден портофлоту укомплектовані згідно з вимогами Глобальної морської системи зв'язку при лихах і для забезпечення безпеки, жоден із лоцманів-операторів постів регулювання руху суден Ізмаїльською та Ренійського портів навчання на курсах ПІДВИЩЕННЯ кваліфікації не проходив і відповідного сертифікату не мас.
З метою поліпшення роботи по забезпеченню безпеки судноплавства

НАКАЗУЮ:

1. Директору Державного департаменту морською і річкового транспорту
Зубкову В.О.:
1.1. Вжити заходів щодо покращання стану безпеки судноплавства на підходах до морських портів, а також в межах вод цих портів.
1.2. До 1 грудня 2000 року забезпечити введення в дію Положення про інспекцію державного портовою нагляду морського торговельного порту України та Положення про капітана морського торговельного порту України.
1.3. До 15 грудня 2000 року подати на затвердження Мінтрансу Положення про класифікацію, облік та розслідування аварійних морських подій.
1.4. Встанови дієвий контроль за витрачанням коштів цільових портових зборів.
2. Держфлотінспекції України:
2.1. Встановити постійний контроль за своєчасністю та якісно проведення розслідування аварійних морських подій.
2.2. Прискорити видання офіційних видань нормативних документів України та ІМО згідно з обов'язковим переліком інформаційної бази по Міжнародному кодексу управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням забрудненню.
2.3. Продовжити роботу по розробці пропозицій щодо удосконалення національного законодавства України відповідно до міжнародних стандартів безпеки торговельного судноплавства.
3. Начальникам морських торговельних портів:
3.1. До 20 грудня 2000 року розробити та затвердити плани заходів на 2001 рік з безпеки судноплавства в акваторіях портів і підхідних каналах, забезпечення надійної та безпечної експлуатації гідротехнічних споруд та навігації гідрографічного обладнання. Копії планів надати Держфлотінспекції України.
3.2. У зв'язку з початком осінньо-зимового періоду (2000-2001 р.р.) до 10 листопада 2000 року доповісти Держфлотінспекції України про підсумки перевірки стану швартового обладнання причалів, відбійних засобів, приведення їх до рівня, що забезпечує безпечне швартування та стоянку суден.
3.3. На протязі I кварталу 2001 року завершити у встановленому порядку проведення навчання лоцманів та лоцманів-операторів.
3.4. До 31 грудня 2000 року вжити заходів щодо укомплектування усіх служб регулювання руху суден необхідним радіотехнічним обладнанням, оргтехнікою, забезпечити лоцманів засобами індивідуальною захисту.
3.5. Капітанам морських торговельних портів не допускати випадків виходу у море суден, які не відповідають сучасним вимогам безпеки судноплавства та запобігання забрудненню довкілля, затримуючи їх до усунення недоліків. Особливу увагу приділяти суднам, вік яких перевищує 15 років та суднам типу ріка-море.
4. Звернути увагу директора Державного департаменту морською і річкового транспорту Зубкова В.О. на низький рівень організаційної роботи по забезпеченню безпеки судноплавства й морських торговельних портах України.
5. Попередити начальників Білгород-Дністровського (Васильченко В.М. Ізмаїльського (Котельний В.Ф.), Ренійського (в.о. начальника Махов А.Б.). Усть-Дунайського (Козинець П.В.) морських торговельних портів про те, що разі не вжиття заходів з безпеки судноплавства в акваторіях портів і підхідних каналах вони будуть притягнуті  до дисциплінарної відповідальності.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Севрюкова В.В.
 

Міністр                                       Л.М. Костюченко