Міністерство транспорту України

НАКАЗ

 N 195 вiд 27.04.2000         м.Київ

                Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                         юстицiї України
                                                    27 квiтня 2000 р.
                                                    за N 253/4474

Про внесення змiн та доповнень до Правил плавання
i лоцманського проведення суден у пiвнiчно-захiднiй
частинi Чорного моря, Бузько-Днiпровсько-лиманському
та Херсонському морських каналах
 

     У зв'язку  iз  створенням  державного  пiдприємства  "Морська державна   адмiнiстрацiя   Днiпро-Бузького   морського  порту"  та вiдповiдно до постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  України вiд 30.12.98 N 2098  "Питання   безпеки   судноплавства  України"

Н А К А З У Ю:

     1. Унести  до Правил плавання i лоцманського проведення суден у пiвнiчно-захiднiй частинi Чорного моря, Бузько-Днiпровсько-лиманському  та Херсонському морських  каналах, затверджених наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 6 березня 1998 р. N 69 та зареєстрованих в iнiстерствi юстицiї України   30  березня  1998  р.  за  N  212/2652,  такi  змiни  та доповнення:
     у пiдпунктi  1.2  пункту  1  слова  "Державним  департаментом морського i рiчкового транспорту України (надалi - Укрморрiчфлот)"
замiнити  словами "Головною державною iнспекцiєю України з безпеки судноплавства";
     у пунктi 4:
     пiдпункт 4.1.5 вилучити;
     у зв'язку  з  цим  пiдпункти 4.1.6 - 4.1.9 вважати вiдповiдно пiдпунктами 4.1.5 - 4.1.8;
     пiдпункт 4.1.5  пiсля  слiв  "лоцманських  служб  портiв i ДП "Дельта-лоцман"  через"   доповнити   словами   "Держфлотiнспекцiю
України та".
     2. Департаменту нормативно-правового  забезпечення  (Логiнова Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацiю.
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Мiнiстра транспорту Севрюкова В.В.

 Мiнiстр                                            Л.М.Костюченко