О инспекции
 
Положения
Структура
Телефоны

 


 
 
 
 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 30 грудня 1998 р.  N 2098
Київ

Питання безпеки судноплавства України
 

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
            N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
            N 1796 ( 1796-2001-п ) від 28.12.2001 )
 

     З метою   забезпечення   безпеки   судноплавства   згідно  із
зобов'язаннями міжнародних договорів,  стороною  яких  є  Україна,
Кабінет Міністрів України постановляє:

     1. Утворити  Головну  державну  інспекцію  України  з безпеки
судноплавства та затвердити Положення про неї (додається).

     2. З  метою  підвищення  рівня   безпеки   судноплавства   на
судноплавних   шляхах  загальнодержавного  значення  погодитися  з
пропозиціями Міністерства транспорту  щодо  покладення  функції  з
регулювання руху суден та утримання судноплавних шляхів за рахунок
відповідних канальних зборів та зборів за послуги  постів  (служб)
регулювання руху суден:

     на Бузько-Дніпровсько-Лиманському  та  Херсонському морському
каналах - на державне підприємство "Дельта-лоцман";

     у районах   дельти   р.    Дунаю,    Азовського    моря    та
Керч-Єнікальського каналу - на державні підприємства, які належать
до сфери управління Міністерства транспорту.

     3. Міністерству   транспорту   у   двомісячний    термін    в
установленому  порядку  здійснити  передачу  на  баланс державного
підприємства  "Дельта-лоцман"   Бузько-Дніпровсько-Лиманського   і
Херсонського  морського  каналів,  а  також споруд та устаткування
постів регулювання  руху  суден  "Касперівка",  "Руська  коса"  та
"Очаків"   і   внести  відповідні  зміни  до  статуту  зазначеного
підприємства.

     4. Міністерству транспорту разом  з  іншими  заінтересованими
центральними  органами  виконавчої  влади до липня 1999 р.  подати
Кабінету Міністрів України  пропозиції  щодо  створення  Державної
системи з безпеки судноплавства України.

     5. Внести  зміни  до  пункту  2 Порядку здійснення нагляду за
забезпеченням безпеки руху на транспорті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів   України   від   4   березня  1997  р.  N  204
( 204-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 11, с. 85),
замінивши   слова   "морського   і  річкового  транспорту"  словом
"Держфлотінспекцію".
 

     Прем'єр-міністр України                   В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 34
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 30 грудня 1998 р. N 2098

                            ПОЛОЖЕННЯ
              про Головну державну інспекцію України
                     з безпеки судноплавства

     1. Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства
(Держфлотінспекція України)  створюється для здійснення державного
нагляду  за  безпекою  судноплавства  на  морському  і   річковому
транспорті  та  підпорядковується Мінтрансу. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1758  ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 )

     2. Держфлотінспекція    у    своїй    діяльності    керується
Конституцією України (  254к/96-ВР  ),  законами  України,  актами
Президента України,  Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а
також нормативними документами Мінтрансу.

     3. Основними завданнями Держфлотінспекції є:

     здійснення державного  нагляду  за  безпекою  судноплавства у
морських  і  річкових  портах,  територіальному  морі,  внутрішніх
водах, на внутрішніх водних шляхах, а також на суднах, що плавають
під Державним Прапором України;

     контроль додержання  законодавства  і  міжнародних  договорів
України   з  безпеки  судноплавства  та  здійснення  заходів  щодо
запобігання забрудненню довкілля із суден;

     здійснення за дорученням Мінтрансу заходів щодо імплементації
міжнародних  договорів  України  з питань безпеки судноплавства та
запобігання забрудненню довкілля із суден.
(  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 )

     4. Держфлотінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

     1)  здійснює   контроль   за   виконанням  вимог  міжнародних
договорів  України  та  законодавства  України  і  правил  безпеки
судноплавства  на  суднах,  у  судноплавних компаніях,  морських і
річкових портах,  територіальному  морі,  внутрішніх  водах  і  на
внутрішніх  водних  шляхах;  ( Підпункт перший пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     2) здійснює   контроль   держави   прапору   за    виконанням
міжнародних   договорів   України   з   безпеки  судноплавства  та
запобігання  забрудненню  довкілля  із  суден,  що  плавають   під
прапором України, незалежно від форми власності (за винятком флоту
рибної промисловості);

     3) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що
заходять  у  порти  України,  незалежно  від  їх  прапору,  діючим
стандартам  безпеки  мореплавства   та   запобігання   забрудненню
довкілля із суден;

     4) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що
заходять  у  порти  України, територіальне море та внутрішні води,
незалежно  від  їх  прапора,  стандартам  безпеки  мореплавства та
запобігання  забрудненню  довкілля  із суден; ( Підпункт четвертий
пункту  4  в  редакції  Постанови  КМ  N  1758 ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 )

     5) перевіряє  готовність  аварійно-рятувальних  служб,  служб
загальної   безпеки  відомчої  пожежної  охорони  на  морському  і
річковому  транспорті  до  проведення  роботи  із  запобігання   і
ліквідації наслідків аварій,  пожеж,  актів тероризму,  піратства,
катастроф та  інших  подій;  контролює та координує діяльність цих
служб;  (  Підпункт п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     6) вживає  заходів  до  виконання міжнародних норм і правил з
питань безпеки судноплавства,  запобігання забрудненню довкілля із
суден;

     7) здійснює  контроль за організацією безпечного  перевезення
вантажів  на морських і річкових суднах та підготовкою відповідної
інформації  про  вантажі;  (  Підпункт  сьомий пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     8) розробляє  проекти  нормативно-правових  актів  з   питань
безпеки   судноплавства,  безпечної  експлуатації  та  запобігання
забрудненню довкілля із суден,  безпечного  перевезення  вантажів,
регулювання  та  безпеки  руху в територіальному морі,  внутрішніх
водах,  у тому числі в акваторіях морських і  річкових  портів  та
терміналів,   на  внутрішніх  водних  шляхах,  а  також  з  питань
технічної  експлуатації,  загальної  та  пожежної  безпеки  суден;
(  Підпункт  восьмий  пункту  4  в  редакції  Постанови  КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     9) організовує  проведення  розслідувань  причин   аварій   і
катастроф,  пов'язаних  з  торговельним судноплавством; ( Підпункт
дев'ятий  пункту  4 в редакції Постанови КМ N 1758 ( 1758-2001-п )
від 27.12.2001 )

     10) веде облік аварій і катастроф,  пов'язаних з торговельним
судноплавством,  результатів  розслідувань  та  обстежень,  вживає
заходів   до   усунення   причин  та  запобігання  їх  повторенню;
(  Підпункт  десятий  пункту  4  в  редакції  Постанови  КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     11) здійснює     контроль    за    проведенням    підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування плавскладу
морських,   річкових  і  маломірних  суден,  робітників  берегових
підприємств  морського  і  річкового   транспорту,   робота   яких
пов'язана  із  забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням
забрудненню  довкілля  із суден; ( Підпункт одинадцятий пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     12) погоджує в межах своєї  компетенції  проекти  нормативних
актів  з  питань  забезпечення безпеки судноплавства,  запобігання
забрудненню довкілля із суден; проектів, стандартів, норм та інших
документів,  що стосуються судноплавних шляхів, портів, причальних
споруд,  судноплавних  шлюзів,  мостів,  підводних  та   надводних
переходів,  баз  для  стоянок  суден  та інших проектів і заходів,
пов'язаних  із  забезпеченням  умов   безпеки   судноплавства   та
запобігання забрудненню довкілля з суден;

     13) організовує  і забезпечує роботу морської системи зв'язку
та радіонавігації,  зокрема системи  Глобальної  морської  системи
зв'язку;

     14) здійснює     контроль    за    навігаційно-гідрографічним
забезпеченням судноплавства в територіальному морі  та  внутрішніх
морських водах і на внутрішніх водних шляхах України;

     15)  проводить  реєстрацію  суден  у  порядку,  встановленому
Кабінетом  Міністрів  України;  (  Пункт  4  доповнено  підпунктом
п'ятнадцятим  згідно  з  Постановою  КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 )

     16) виконує  інші функції,  що випливають з покладених на неї
завдань, та функції за дорученням Мінтрансу.

     5. Держфлотінспекція має право:

     1)   безперешкодно   у   будь-який   час   перевіряти  судна,
підприємства, установи, організації щодо забезпечення ними безпеки
судноплавства;  (  Підпункт  перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     2) скасовувати в  установленому  порядку  вказівки  посадових
осіб, якщо вони суперечать вимогам безпеки судноплавства;

     3) давати   обов'язкові   для  виконання  посадовими  особами
приписи щодо усунення порушень вимог нормативних  актів  з  питань
безпеки  судноплавства  і  контролювати їх виконання в установлені
терміни;

     4) забороняти  експлуатацію  суден  і  виконання  робіт,   що
створюють  загрозу  життю та здоров'ю людей,  до усунення порушень
вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства;

     5) вносити   пропозиції   про   відсторонення   від    роботи
працівників,  дії яких можуть спричинити катастрофи, аварії, події
або створити загрозу їх виникнення;

     6) подавати пропозиції про невідповідність окремих  посадових
осіб займаним посадам;

     7) безплатно одержувати від міністерств, інших центральних та
місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого
самоврядування,   підприємств,  установ,  організацій  інформацію,
необхідну  для  виконання покладених на Держфлотінспекцію завдань;
(  Підпункт  сьомий  пункту  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     8) вносити   Мінтрансу   пропозиції   щодо   кандидатури  для
призначення на посаду капітана морського або річкового порту;

     9) за дорученням Мінтрансу та погодженням з МЗС брати  участь
у  роботі  Міжнародної  морської  організації та інших міжнародних
організацій   з   питань   безпеки   судноплавства,    запобігання
забрудненню  довкілля  із  суден та з питань рятування на морі,  а
також ліквідації наслідків аварій, катастроф;

     10) в установленому порядку зупиняти судна чи  забороняти  їх
рух на окремих ділянках судноплавних шляхів;

     11)   розглядати   відповідно  до  законодавства  справи  про
адміністративні   правопорушення   і   накладати   адміністративні
стягнення.  (  Пункт  5  доповнено підпунктом одинадцятим згідно з
Постановою КМ N 1796 ( 1796-2001-п ) від 28.12.2001 )

     6. Держфлотінспекція  видає накази в межах своєї компетенції,
організовує і перевіряє їх виконання.

     Рішення Держфлотінспекції з питань безпеки  судноплавства  та
запобігання  забрудненню  довкілля  із  суден,  видані  в межах її
компетенції,  є обов'язковими  для  виконання  посадовими  особами
підприємств,  установ та організацій незалежно від форми власності
та громадянами.

     7.   Держфлотінспекцію   очолює  начальник.  (  Абзац  перший
пункту  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     Начальник Держфлотінспекції   призначається   на   посаду  та
звільняється з посади  Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням
Мінтрансу.

     Начальник Держфлотінспекції:

     керує діяльністю Держфлотінспекції;

     призначає на посади, розподіляє обов'язки та звільняє з посад
своїх заступників, інших працівників Держфлотінспекції;

     затверджує штатний розпис Держфлотінспекції;

     несе персональну       відповідальність       за       роботу
Держфлотінспекції, формування та виконання фінансових планів;

     діє без доручення від імені Держфлотінспекції, представляє її
в усіх установах та організаціях;

     затверджує положення      про      структурні      підрозділи
Держфлотінспекції;

     застосовує дисциплінарні    стягнення    та   заохочення   до
працівників  Держфлотінспекції  у   встановленому   законодавством
порядку;

     укладає договори,  видає  доручення,  відкриває  в  установах
банків розрахунковий та інші рахунки;

     розпоряджається коштами    та    майном     Держфлотінспекції
відповідно до законодавства.

     8. Для   визначення   основних   напрямів   розвитку  безпеки
судноплавства,  а  також   вирішення   найважливіших   питань   її
діяльності у Держфлотінспекції утворюється рада.

     Склад   ради   та   положення   про  неї  затверджує  Міністр
транспорту. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     Рішення ради  проводяться   в   життя   наказами   начальника
Держфлотінспекції.

     9. Працівникам    Держфлотінспекції    видається   спеціальне
посвідчення,  вони мають право носити формений одяг  встановленого
Мінтрансом зразка.

     10. Майно   Держфлотінспекції   є   державною   власністю   і
закріплюється за нею на правах оперативного управління.

     11. Держфлотінспекція   утримується   за    рахунок    коштів
державного   бюджету,   зборів   за  надання  послуг  лоцманськими
службами,  службами регулювання руху суден  та  інших  зборів,  що
справляються   в   портах,  пов'язаних  із  забезпеченням  безпеки
судноплавства,  а також коштів,  одержаних від виконання робіт  за
договорами, та інших надходжень, не заборонених законодавством.

     12. Структура   і   гранична   чисельність  Держфлотінспекції
затверджується Мінтрансом. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

     13. Держфлотінспекція є  юридичною  особою,  має  самостійний
баланс, розрахунковий та інший рахунки в установах банків, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

     14. Держфлотінспекція  знаходиться   в   м.   Одесі   (просп.
Шевченка,  29).  Структурні  підрозділи  Держфлотінспекції  можуть
знаходитися в інших містах країни.