Госфлотинспекция Украины

 


Вих. № 03/23-1369   від 11.10.2000 р
 
 

Начальникам морських
торговельних портів
(згідно списку)
Щодо організації технічного
обслуговування на системах
регулювання руху суден.

   Комплексна перевірка систем регулювання руху суден показала, що технічне обслуговування на системах регулювання руху суден проводиться формально і не в повному обсязі.
Як виняток, можна відмітити задовільний стан організації технічного обслуговування, його матеріальне забезпечення на СРРС ДП "Дельта-Лоцман" та п. Керч.
Причини незадовільного стану організації технічного обслуговування:
- відсутність планування щомісячного та сезонного технічного обслуговування;
- відсутність формулярів на технічні засоби, або ведення їх не в повному обсязі;
- відсутність звітних документів щодо повноти і якості виконання технічного обслуговування на СРРС.
На більшості СРРС відсутній повний комплект контрольно-вимірювальних приладів (КІП), призначених для обслуговування та налагодження радіолокаційної, комп'ютерної, зв'язкової техніки. Частково КІП знаходиться в неробочому стані, морально і фізично застарів. В більшості СРРС відсутня перевірка КІП. органами метрологічного контролю. Вищезазначене  призводить до формального технічного обслуговування техніки СРРС, не виключає випадки необумовленої заміни коштовних комплектуючих замість їх ремонту.
Для подальшого виключення випадків неякісного виконання технічного обслуговування техніки за відсутності КІП на кожній системі необхідно мати такий її мінімальний склад:
- двоканальний високочастотний осцилограф > 500МГц-1 од;
- двоканальний низькочастотний осцилограф > 100-200 МГц-1 од;
- стаціонарний числовий мультиметр > 5 розрядів - 1 од;
- переносний числовий мультиметр > 4,5 розрядів – 1 од;
- генератор АМ,ФМ,ЧМ > 1 ГГц – І од;
- аналізатор спектру > 1 ГГц  – 1 од;
- вимірювач КСХ –1 од.
До 01.01.2001 року:
- відновити формуляри на всі технічні засоби СРРС, в разі їх відсутності виготовити нові;
- завести журнали обліку планів технічного обслуговування, метрологічного нагляду КІП;
- розробити зразки звітних документів технічного обслуговування.

Заступник начальника
Держфлотінспекції України                                А.В.Беспалов