Госфлотинспекция Украины

№   01/11-527а   від «  14  »     липня    2000  р.


 Доповнення до Наказу Державного
Департаменту морського і річкового
транспорту України №7 від 21.01.1999р.

Стосовно функціонування
ГМЗЛБ на морському флоті України
 

1.Змінити пункт №1 на таку редакцію:
- береговим об'єктам радіозв'язку портів, портопунктів, судновласник компаній продовжити здійснювати спостереження на частотах 500КГЦ, 2182КГц до відповідного розпорядження, що буде оголошене додатково;
- термін спостереження на частоті 156,8МГц (16 канал ДКХ) продовжити до 01.02.2005р.

2.1 На суднах, що працюють виключно на забезпеченні акваторій портів, внутрішніх рейдів до 01,01.2002року встановлюється наступній перелік радіоустаткування:
- радіостанція дуже коротких хвиль;
- ДКХ обладнання двобічного зв'язку, що відповідає вимогам ГМЗЛБ-1 од.
 

Заступник голови Укрморрічфлоту,
в. о. начальника Держфлотінспекції України                                Л. П. Чайковський