Департамент морського і річкового транспорту

НАКАЗ


№ 7 від 27.01.1999 р.

Стосовно функціонування
ГМЗЛБ на  морському флоті України

З метою виконання вимог, Конвенції про охорону життя людини на морі (SOLAS 74/78), Конвенції про стандарти навчання, дипломування і несення вахти для моряків (STCW 95), міжнародного Регламенту радіозв'язку, резолюцій Міжнародної морської організації (?МО) щодо впровадження Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ), яка набуває чинності з 1 лютого 1999 року, а також враховуючи необхідність забезпечення безпеки судноплавства суден, що не підпадають під конвенційні вимоги та здійснюють плавання під прапором України,

НАКАЗУЮ:

1. Береговим об'єктам радіозв'язку портів, портопунктів, судноплавних компаній, які здійснюють спостереження на 500 кГц, 2182 кГц і на 156,8 МГц (16 канал) продовжити несення радіовахти на цих частотах після 1.02.99р. Термін припинення спостерігання  нa кожній радіостанції буде оголошено додатково.
2.Визначати що:
2.1. На суднах, що працюють виключно на забезпеченні акваторій портів, внутрішніх і зовнішніх рейдів, повинно встановлювати наступний перелік радіоустаткування:
- радіостанція дуже коротких хвиль (ДКХ);
- радіолокацій відповідач;
- ДКХ апаратура двобічного зв'язку що відповідає вимогам ГМЗЛБ - 2 шт.
2.2. Судна, які здійснюють діяльність в межах дії портових правил, якщо у цих межах встановлено морський район А1 ГМЗЛБ, до 01.02.2000 року повинні бути обладнанні радіостанцією ДКХ з цифровим вибірковим викликом (ЦВВ).
2.З. На суднах, що здійснюють плавання вздовж узбережжя, у межах 20-тимільної зони, крім обладнання зазначеного у п. 2.1. повинно встановлювати:
-автоматичний радіобуй (АРБ) системи - КОСПАС-САРСАТ;
-приймач служби НАВТЕКС.
Ця вимога набуває чинності з 01.07.1999 р.
3. Визначити, що до здійснення погодження типу суднового радіоустаткування "Укрморрічфлотом", порядок обладнання та погодження типу здійснюється за правилами класифікаційного товариства, що визнані Урядом України для здійснення конвенційного нагляду.
4. Враховуючи те, що велика кількість судновласників не забезпечила наяву всіх судноводіїв, які несуть вахту, дипломами ГМЗЛБ, в доповнення до наказу "Укрморрічфлоту" від 20.07.98 р., №116 (п.1.2), дозволити до 1.02.2000 р., на Конвенційних суднах призначених для виконання міжнародних рейсів у морському районі А2-А3-А4, мінімальну наявність двох суднових фахівців, які повинні мати загальний диплом оператора ГМЗЛБ.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови "Укрморрічфлоту", начальника ГДМІ Чайковського Л.П.
 

Заступник Міністра,
Голова "Укрморрічфлоту"                             В.В. Севрюков