Департамент морського і річкового транспорту

НАКАЗ

29.08.2000 р.             № 68                        м. Київ


 


Про вдосконалення системи
доведення навігаційної
інформації до мореплавців
 

З метою підвищення рівня безпеки судноплавства, запобігання аварійності на флоті, посилення відповідальності командного складу суден, керівників судноплавних компаній, портів за своєчасне одержання інформації про зміну навігаційної обстановки та небезпечних явищ,
 


НАКАЗУЮ:


 


1. Керівникам портів;
1.1. У тримісячний термія організувати телекомунікаційне забезпечення інформацією з безпеки мореплавства такою, як повідомлення мореплавцям (ПМ), прибережних повідомлень (ПРИП), на базі єдиної автоматизованої навігаційно-гідрографічної інформації на морських водах України.
1.2. У місячний термін укласти договір з Одеським державним гідрографічним підприємством (ОДГП) і Державним науково-виробничим підприємством (ДНВП) "Укрморкартографія" на отримання навігаційної інформації у вигляді ПРИП та ПМ.
2. Капітанам портів:
2.1. Забезпечити розмноження текстів ПРИП отриманих від центру навігаційної гідрографічної інформації, та видачу їх представником портнагляду під розпис помічникам капітана суден під час оформлення відходу.
2.2. Посилити контроль за наявністю ПРИП, ПМ та коректурою карт і керівних посібників на суднах.
2.3. З метою уникнення випадків заходу суден у заборонений район, представнику портнагляду перевіряти попередню прокладку курсу суден перед відходом у рейс.
3. Керівникам судноплавних компаній забезпечити контроль за роботою суднових приймачів НАВТЕКС, отриманням їхніми суднами всієї навігаційної інформації, яка включає ПРИП, ЛМ та навігаційне попередження
4. У двохмісячний термін Укрморкартографії (А.Ю.Гордєєв) розробити Правила коректування, комплектації та збереження карт і керівництв для плавання на суднах цивільних відомств.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. начальника Держфлотінспекції України Л.П.Чайковського.
 


Директор                                                                           В.ЗУБКОВ