Департамент морського і річкового транспорту

НАКАЗ

№ 116 від 20.07  1998 р.

«Про застосування видів технічного
обслуговування обладнання ГМЗЛБ
і наявність дипломованих радіо-
спеціалістів на суднах, які відповідають
вимогам глави IV Конвенції СОЛАС-74/88»

НАКАЗУЮ:

Відповідно Наказу Укрморрічфлоту від 8 серпня 1996 року № 229 "Про введення на судах під прапором України звань судових радіоспеціалістів Глобальної морської системи зв'язку при лихах та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ)" і в зв'язку з поетапним введенням ГМЗЛБ в Україні,

1. З 1 жовтня 1998 року ввести наступні вимоги щодо наявності дипломованих спеціалістів на суднах, обладнаних під ГМЗЛБ, які працюють під прапором України, незалежно від форми власності:
1.1. На суднах, призначених для виконання рейсів у морському районі А1 - всі судноводії повинні мати як мінімум, "Обмежений диплом оператора ГМЗЛБ".
1.2. На суднах, призначених для виконання рейсів у морському районі А2 - капітан і старший помічник капітана повинні мати "Загальний диплом оператора ГМЗЛБ", всі інші судноводії повинні мати, як мінімум, "Обмежений диплом оператора ГМЗЛБ".
1.3. Згідно з п.п.6,7 Правила 15 Глави IV Конвенції СОЛАС на суднах, призначених для виконання рейсів у морських районах А1 і А2, повинно бути 1 із 3-х, а у морських районах АЗ і А4  2 з 3-х видів технічного обслуговування обладнання ГМЗЛБ.
1.3.1. Якщо одним із видів застосовується технічне обслуговування і ремонт на судні, який в морських районах АЗ і А4 слід вважати найбільш доцільним, то на таких суднах обов'язкова наявність спеціаліста з дипломом електроніка першого або другого класу.
Допускається до 01.02.1999 р. використання в якості радіоелектроніка начальника радіостанції, який має диплом "Радіооператора першого класу" та "Загальний диплом оператора ГМЗЛБ".  В цьому випадку всі судноводії, за виключенням капітана, повинні мати, як мінімум, "Обмежений диплом оператора ГМЗЛБ". Капітан повинен мати "Загальний диплом, оператора ГМЗЛБ".
1.3.2. Якщо судновласником застосовується сервісне обслуговування на березі, він повинен направити ДП «МОРКОМ» проект договору з виконавцем вище зазначеного обслуговування на узгодження.
1.3.3. Якщо один із видів технічного обслуговування обладнання ГМЗЛБ застосовується дублювання радіообладнання, судновласник повинен на судні встановити дві УКХ радіостанції з ЦВВ, а також: або 2 ПХ/КХ радіоустановки, або одну ПХ/КХ радіоустановку і СЗС Інмарсат, які відповідають вимогам Правила І0/ІV Конвенції СОЛАС.
2. У разі, коли судновласник використовує на судні визначені у п.п. 1.3.2. і 1.3.3. види технічного обслуговування обладнання ГМЗЛБ, капітан або старший помічник капітана, начальник радіостанції повинні мати "Загальний диплом оператора ГМЗЛБ", всі інші судноводії повинні мати, як мінімум, "Обмежений диплом оператора ГМЗЛБ".
3. З метою подальшого удосконалення рівня підготовки і підвищення рівня компетентності суднових радіоспеціалістів відповідно до вимог ПДМНВ-95, статті 55 Регламенту радіозв'язку МСЕ внести наступні зміни та доповнення до Наказу ДДМРТУ від 08.08.96 р.№229:
п.2.3.в) викласти в такій редакції: "для осіб, які мають середню морську радіотехнічну освіту - 24 місяці роботи на суднах на посаді начальника радіостанції, в т.ч. не менш 6 місяців з "Загальним дипломом оператора ГМЗЛБ".
п.2.3.г) викласти в такій редакції: "отримати практичні і теоретичні знання, необхідні для виявлення і усунення несправностей в судновому обладнанні ГМЗЛБ, а також підтримання його в робочому стані на спеціальних курсах, схвалених в установленому порядку ДДМРТУ і затверджених учбовим планом."
п.3.3. доповнити: " судновому оператору радіоелектронного обладнання другого і першого класу займати посаду радіоспеціаліста на будь-яких суднах, що виконують рейси в усіх морських районах (А1, А2, АЗ, А4 ). Судновому оператору радіоелектронного обладнання першого класу займати посаду помічника капітана з радіоелектроніки."
4. Підтвердження до дипломів радіоспеціалістів ГМЗЛБ на новий п'ятирічний термін видавати після обов'язкового проходження кандидатом на його отримання тренажерної перепідготовки у схваленому ДДМРТУ учбово-тренажерному центрі і отримання необхідних знань, які стосуються нових міжнародних і національних вимог, технічних досягнень, принципів та методів експлуатації обладнання, яке використовується в ГМЗЛБ.
5. Капітанам морських портів України при оформленні виходів у рейси суден, обладнаних радіообладнанням ГМЗЛБ, відповідно до вимог глави IV Конвенції СОЛАС керуватися вищевказаними вимогами.
6. Головній державній морській інспекції Укрморрічфлоту вимоги цього Наказу довести до відома капітанів морських портів України, національних судновласників та крюїнгових компаній незалежно від форм власності.
7. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на заступника Голови Укрморрічфлоту, начальника ГДМІ Чайковського Л.П.

Заступник Міністра,
Голова Укрморрічфлоту                                         В.В.Севрюков