Департамент морського і річкового транспорту

НАКАЗ

№ 14  от   11.02.2000 р.


 
З метою виконання Міжнародної Конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС 74/78). Резолюції ІМО А761(18), уникнення затримок суден під українським прапором та. здійснення контролю держави прапора за організаціями, які здійснюють постачання суден, обслуговування; огляд, випробування,   ремонт   рятувальних  і   протипожежних  засобів   що використовуються на суднах як конвенційне обладнання
 
 


НАКАЗУЮ:


 


1. В.о. начальника Держфлотінспекції України Л.П.Чайковському:
1.1. Забезпечити постійний контроль за роботою організацій, які здійснюють виробництво (комплектацію), постачання, випробування, огляд, ремонт і обслуговування рятувальних і протипожежних засобів, дихальних апаратів, аварійних радіобуїв ГМЗЛБ, радіолокаційних відповідачів та іншого обладнання, що використовується на суднах як конвенційне обладнання
1.2 У місячний термін розробити та подати на затвердження Положення: (процедури) про перевірку і видачу зазначеним організаціям свідоцтв про відповідність.
1.3, Поінформувати класифікаційні товариства про обов'язкову перевірку наявності у організацій свідоцтв про відповідність при укладанні договорів про здійснення нагляду.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови С.В. Симоненка.
 
 

Голова                                                       О. Щипцов